San Simón

En preprodución

Dirección e guión

Miguel A. Delgado

Unha produción de

San Simón, La Película AIE, Miramemira, Morelli Producciones e Les Filmes de la Butte

Produción executiva

Andrea Vázquez

Coa subvención da Axencia Galega das Industrias Culturais.

0